Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.athitakis.gr είναι μέρος των δραστηριοτήτων του καταστηματος «Τυρεμπορική Αθητάκης» που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις παραδοσιακών κρητικών προϊόντων.

Είναι ευθύνη των χρηστών να ενημερωθούν για τους όρους χρήστης της ιστοσελίδας.

Για τον χρήστη:

Οι χρήστες πρέπει να είναι σύμφωνοι ότι δεν θα γίνει αναμετάδοση οποιονδήποτε πληροφοριών που βρίσκονται εντός του διαδικτυακού τόπου με παράνομο τρόπο ή τρόπο κατά τον οποίο βλάπτουν τους διαχειριστές/χρήστες του καταστήματος. Αν ο χρήστης επιθυμεί την αντιγραφή των στοιχείων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή για να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη του. Επικοινωνία info@athitakis.gr.

Για τον διαχειριστή:

Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή ενημέρωση των χρηστών. Παρόλα ταύτα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθη εντός του διαδικτυακού χώρου.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email: info@athitakis.gr.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.